دسته: انسان طعمه حیوان

manoto مستند حمله ی گرگ به انسان از مجموعه انسان طعمه ی حیوان ۰

حمله ی گرگ

nاین بدترین کابوس هر انسانی است که زنده زنده طعمه ی یک حیوان وحشی شود . در این قسمت سه داستان جالب درباره ی افرادی است که مورد هجوم اقوام دور دوست انسان قرار...

manoto مستند حمله ی کوسه ها از مجموعه انسان طعمه ی حیوان ۰

حمله ی کوسه ها

nبدترین کابوس بشریت زنده بلعیده شدن توسط حیوانات وحشی است . در این قسمت سه داستان جالب از کسانی را بازگو می کنیم که به طرز وحشیانه ای مورد هجوم خون خوارترین درنده ی...

manoto مستند حمله ی خرس به انسان از مجموعه انسان طعمه ی حیوان ۰

حمله ی خرس به انسان

بدترین کابوس بشریت زنده خورده شدن توسط حیوان وحشی می باشد . در این قسمت سه داستان وحشتناک از کسانی که مورد هجوم خرس ها قرار گرفته اند بازگو می شود . طعمه ی...

manoto مستند سه حمله در آفریقا از مجموعه انسان طعمه ی حیوان ۰

سه حمله در آفریقا

n کابوسی وحشتناک برای بشر , زنده به کام حیوانات رفتن… در این قسمت سه داستان وحشتناک از افرادی که مورد هجوم حیوانات درنده در دشت های آفریقا گرفته اند بازگو می شود ....

manoto مستند شیرهای آدم خوار از مجموعه انسان طعمه ی حیوان ۰

شیرهای آدم خوار

n آفریقا ,کشوری که جایگاه جدال میان انسان و حیوان شده است. این جا شیرها کابوسی واقعی  هستند . در بخشی زیادی از تانرانیا ,شیرها دچار یک سری اختلافات رفتاری شده اند که باعث...

manoto مستند حمله 3 حیوان وحشی از مجموعه انسان طعمه ی حیوان ۰

حمله ۳ حیوان وحشی

n کابوسی وحشتناک برای بشر… زنده به کام حیوانات رفتن… در این قسمت سه داستان جالب درباره ی حیواناتی که از قفس آزاد می شوند و به قاتلین فراری تبدیل می شوند را بازگو...