دسته: سفر به آینده

manoto مستند ماشین های آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

ماشین های آینده

در آینده شما با سرعتی ما فوق صوت سرکارتون می روید . با یک ماشین مسابقه ای توی شهر گشت می زنید و خلاصه ماشین هایی را می رانید که شما را با قلمرو...

manoto مستند ابرانسان های آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

ابرانسان های آینده

ما با هم از طریق ارتباط ذهنی دورادور صحبت می کنیم و تجربیات جدید را مستقیما در مغزهای خود برنامه ریزی می کنیم شاید حتی ۱۵۰ برنامه . فن آوری  از هر سو در...

manoto مستند تفریح های آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

تفریح های آینده

هر وقت که بخواهید می توانید به تعطیلات مجلل رایگان بروید . با فشار یک دکمه چیزبرگرهای قابل خوردن چاپ می کنید و تلویزیون هایی را نگاه می کنید که به اندازه ی خود...

manoto مستند خانه های آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

خانه های آینده

در آینده تغییر چیدمان داخلی خانه ی شما تنها با فشردن یک دکمه انجام خواهد شد . نمای اقیانوس ممکن است در کف خانه باشد و خانه ای در گردش شما در آسمان که...

manoto مستند کشتی های آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

کشتی های آینده

در آینده شما داخل یک کشتی بسیار نیرومند مدل دلفین دریانوردی خواهید کرد . کشتی ها پرواز خواهند کرد . همچنین قادر خواهید بود جزیره ی خصوصی خود را در سطح دریا جا به...

manoto مستند کلان شهرهای آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

کلان شهرهای آینده

در آینده تمامی شهرها به سرعت ساخت یک پل ساخته خواهند شد . قدرت عملا در دست مردم خواهد بود و برای کار همه روزه به شهری که در رایانه ی شخصی خود ذخیره...

manoto مستند ترن های آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

ترن های آینده

ما در سراسر قاره ها با سرعت جت موشک وار حرکت خواهیم کرد . بر روی خط آهن های ساخته شده از هوای خالص شناور خواهیم بود و به مرکز زمین سفر خواهیم کرد...

manoto مستند آینده ی پرواز از مجموعه سفر به آینده ۰

آینده ی پرواز

ما توی آسمان بین بزرگراه ها ی مجازی مسابقه می دهیم . با هواپیماهایی سفر می کنیم که موقع پرواز تغییر شکل می دهند و روی اقیانوسی از هوا شناور می شویم . فن...

manoto مستند متروهای آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

مترو های آینده

در شهرهای آینده باید اتومبیل ها را در پارکینگ های عظیمی که به وسیله ی رباط ها کنترل می شود پارک کنیم و برویم . قطارها و تاکسی ها خودشان , خودشان را می...

manoto مستند هوشمندی آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

هوشمندی آینده

اتومبیل باهوش شما چندین شکل عوض خواهد کرد . اجسام سه بعدی را فکس خواهید کرد و ماشین های هوشمند زندگی شما را اداره خواهند کرد البته اگر شما بخواهید . فناوری از هر...

manoto مستند زندگی در آینده از مجموعه سفر به آینده ۰

زندگی در آینده

n در آینده بر فراز ترافیک پرواز می کنیم . تا ۱۵۰ سالگی به زندگی ادامه خواهیم داد و با فشردن یک دکمه به دور دنیا سفر خواهیم کرد . فن آوری از هر...

manoto مستند در بی نهایت فردا از مجموعه سفر به آینده ۰

در بی نهایت فردا

چه می شد اگر با پوشیدن لباس های چسبان می توانستیم به قدرت های خارق العاده دست بیابیم و یا یک روبات شبیه به خودمان برای انجام کارهایمان داشته باشیم . چه می شد...

manoto مستند مخاطرات دنیای فردا از مجموعه سفر به آینده ۰

مخاطرات دنیای فردا

ما مورد تهدید رباط ها واقع خواهیم شد . شهاب سنگ ها هجوم می آورند . حتی نانو تکنولوژی هم از مسیر خود خارج می شود . تکنولوژی از هر سو تحت فشار قرار...