اسرار مومیایی‌ها

1,800 تومان

برای هزاران سال، در فرهنگ‌های سراسر جهان، برخی با شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند بدن انسان را پس از مرگ سالم نگه دارند.
اما چرا؟ آیا این کار آنها به سادگی احترام به درگذشتگان بوده؟ یا یک توضیح فرازمینی دارد؟
مصریان باستان اعتقاد داشته‌اند مومیایی کردن تضمینی است برای ورود به زندگی دیگر.
راهبان بودایی در ژاپن، با شیوه‌ای حیرت‌انگیز پیش از مرگ در حالی که هنوز زنده هستند خودشان را مومیایی می‌کنند، به این امید که خودشان به بودا تبدیل شوند.
اینکاها هم برای مشورت درباره‌ی امور دولت و آینده، با مومیایی پادشاهان درگذشته‌شان مشورت می‌کرده‌اند.
تئوریستین‌های فضانوردان باستان، عقیده دارند مومیایی کردن در فرهنگ‌های مختلف جهان، موضوعی اتفاقی نیست بلکه این را اثبات می‌کند که فرازمینی‌ها در گذشته به زمین آمده‌اند.
آیا اجداد ما شاهد نوعی خواب بیولوژیکی شبیه خواب زمستانی بوده اند و سعی کرده‌اند با مومیایی کردن آن را تقلید کنند؟ آیا ممکن است اغتقاد مصریان باستان به زندگی پس از مرگ، ناشی از تماس آن‌ها با فرازمینی‌ها بوده باشد؟ آیا انسان‌ها مومیایی کردن را از فرازمینی‌ها آموخته‌اند؟ و اگر اینطور باشد، هدف نهایی آن‌ها از این کار چه بوده؟

خرید لینک دانلود
Share :

برای هزاران سال، در فرهنگ‌های سراسر جهان، برخی با شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند بدن انسان را پس از مرگ سالم نگه دارند.
اما چرا؟ آیا این کار آنها به سادگی احترام به درگذشتگان بوده؟ یا یک توضیح فرازمینی دارد؟
مصریان باستان اعتقاد داشته‌اند مومیایی کردن تضمینی است برای ورود به زندگی دیگر.
راهبان بودایی در ژاپن، با شیوه‌ای حیرت‌انگیز پیش از مرگ در حالی که هنوز زنده هستند خودشان را مومیایی می‌کنند، به این امید که خودشان به بودا تبدیل شوند.
اینکاها هم برای مشورت درباره‌ی امور دولت و آینده، با مومیایی پادشاهان درگذشته‌شان مشورت می‌کرده‌اند.
تئوریستین‌های فضانوردان باستان، عقیده دارند مومیایی کردن در فرهنگ‌های مختلف جهان، موضوعی اتفاقی نیست بلکه این را اثبات می‌کند که فرازمینی‌ها در گذشته به زمین آمده‌اند.
آیا اجداد ما شاهد نوعی خواب بیولوژیکی شبیه خواب زمستانی بوده اند و سعی کرده‌اند با مومیایی کردن آن را تقلید کنند؟ آیا ممکن است اغتقاد مصریان باستان به زندگی پس از مرگ، ناشی از تماس آن‌ها با فرازمینی‌ها بوده باشد؟ آیا انسان‌ها مومیایی کردن را از فرازمینی‌ها آموخته‌اند؟ و اگر اینطور باشد، هدف نهایی آن‌ها از این کار چه بوده؟

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “اسرار مومیایی‌ها”