قدرت معجزات

3,600 تومان

معجزه چیست و چرا مردم به آن اعتقاد دارند؟ چگونه اعتقاد به معجزه، درک ما از خداوند را شکل داده است… بسیاری از مردم باور دارند خداوند در کار جهان همیشه مداخله می‌کند.
در این مجموعه‌ی بینظیر تاثیر دین در شکل دادن به تاریخ جهان را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که چرا جدای از اینکه ما به مذهبی ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم، دین تا همین در زندگی همه‌ ما تاثیر داشته است.
مورگان فریمن به برخی از مقدس‌ترین مکان‌های جهان سفر می‌کند.
از هرم بزرگ جیزه و درخت بودا گرفته تا ویرانه‌های اقوام مایا تا اورشلیم.
او با افرادی با دین‌ های مختلف دیدار می‌کند و با رهبران مذهبی، دانشمندان، تاریخ‌ دانان و باستان‌ شناسان گفت‌ و‌ گو میکند تا درک تازه‌ ای از این موضوع به‌دست آورد که دین چه نقشی در تکامل جوامع ما داشته است.
«مورگان» تلاش میکند به پرسشی پاسخ دهد که به شکلی معما گونه هم ما را ترسانده و هم از آغاز الهام بخش ما بوده است: از جمله اعتقاد به آفرینش جهان توسط خدا و پایان آن با روز قیامت.
این برنامه سفری است در طول تاریخ، باستان شناسی و الهیات.
اما در همان حال داستان شخصی «مورگان فریمن» نیز هست؛ داستانی که از طریق گفت‌ و‌ گو با «شمن»ها، روحانیون و مومنان شکل میگیرد.
او می‌خواهد کشف کند و به ما نشان دهد علیرغم تفاوت درک و باورهای ما خدا برای مردم زمین چه معنایی دارد.

خرید لینک دانلود
Share :

معجزه چیست و چرا مردم به آن اعتقاد دارند؟ چگونه اعتقاد به معجزه، درک ما از خداوند را شکل داده است… بسیاری از مردم باور دارند خداوند در کار جهان همیشه مداخله می‌کند.
در این مجموعه‌ی بینظیر تاثیر دین در شکل دادن به تاریخ جهان را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که چرا جدای از اینکه ما به مذهبی ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم، دین تا همین در زندگی همه‌ ما تاثیر داشته است.
مورگان فریمن به برخی از مقدس‌ترین مکان‌های جهان سفر می‌کند.
از هرم بزرگ جیزه و درخت بودا گرفته تا ویرانه‌های اقوام مایا تا اورشلیم.
او با افرادی با دین‌ های مختلف دیدار می‌کند و با رهبران مذهبی، دانشمندان، تاریخ‌ دانان و باستان‌ شناسان گفت‌ و‌ گو میکند تا درک تازه‌ ای از این موضوع به‌دست آورد که دین چه نقشی در تکامل جوامع ما داشته است.
«مورگان» تلاش میکند به پرسشی پاسخ دهد که به شکلی معما گونه هم ما را ترسانده و هم از آغاز الهام بخش ما بوده است: از جمله اعتقاد به آفرینش جهان توسط خدا و پایان آن با روز قیامت.
این برنامه سفری است در طول تاریخ، باستان شناسی و الهیات.
اما در همان حال داستان شخصی «مورگان فریمن» نیز هست؛ داستانی که از طریق گفت‌ و‌ گو با «شمن»ها، روحانیون و مومنان شکل میگیرد.
او می‌خواهد کشف کند و به ما نشان دهد علیرغم تفاوت درک و باورهای ما خدا برای مردم زمین چه معنایی دارد.

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “قدرت معجزات”