ورود کاربران >>


لیست مجموعه ها

سر خبر ها

 

لذت

نام مجموعه : ماجراجویی در معماری


سفری برای کشف شگفتی های معماری .
معبدی که روح فرعون رو ابدی کرده است .
گورستانی که مرگ در آن تجربه ای جسمانی است.
شهری که برای مردن به آنجا می روید .
هرم هایی برای قربانی کردن انسان ، سفری برای کشف بهشت بر روی زمین در یک بیابان زمستان زده روسیه ، تجسم مسیحیه اورشلیمی نو و مراسم آفرینش هندوها ، این سفری برای نشان دادن معماری رویاهایمان است.
از شهرهایی که توانستند تمدن جدیدی رو به تصویر بکشند . ساختمانهای باستانی که تجدد گرایی خودشون رو به نمایش میگذارند. رویاهای فرمانروایی های نهان و دنیاهای فراموش شده ، رویاهایی که به کابوس تبدیل می شوند.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

بهشت

نام مجموعه : ماجراجویی در معماری


سفری برای کشف شگفتی های معماری .
معبدی که روح فرعون رو ابدی کرده است .
گورستانی که مرگ در آن تجربه ای جسمانی است.
شهری که برای مردن به آنجا می روید .
هرم هایی برای قربانی کردن انسان ، سفری برای کشف بهشت بر روی زمین در یک بیابان زمستان زده روسیه ، تجسم مسیحیه اورشلیمی نو و مراسم آفرینش هندوها ، این سفری برای نشان دادن معماری رویاهایمان است.
از شهرهایی که توانستند تمدن جدیدی رو به تصویر بکشند . ساختمانهای باستانی که تجدد گرایی خودشون رو به نمایش میگذارند. رویاهای فرمانروایی های نهان و دنیاهای فراموش شده ، رویاهایی که به کابوس تبدیل می شوند.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

رویا

نام مجموعه : ماجراجویی در معماری


سفری برای کشف شگفتی های معماری .
معبدی که روح فرعون رو ابدی کرده است .
گورستانی که مرگ در آن تجربه ای جسمانی است.
شهری که برای مردن به آنجا می روید .
هرم هایی برای قربانی کردن انسان ، سفری برای کشف بهشت بر روی زمین در یک بیابان زمستان زده روسیه ، تجسم مسیحیه اورشلیمی نو و مراسم آفرینش هندوها ، این سفری برای نشان دادن معماری رویاهایمان است.
از شهرهایی که توانستند تمدن جدیدی رو به تصویر بکشند . ساختمانهای باستانی که تجدد گرایی خودشون رو به نمایش میگذارند. رویاهای فرمانروایی های نهان و دنیاهای فراموش شده ، رویاهایی که به کابوس تبدیل می شوند.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

مرگ

نام مجموعه : ماجراجویی در معماری


سفری برای کشف شگفتی های معماری .
معبدی که روح فرعون رو ابدی کرده است .
گورستانی که مرگ در آن تجربه ای جسمانی است.
شهری که برای مردن به آنجا می روید .
هرم هایی برای قربانی کردن انسان ، سفری برای کشف بهشت بر روی زمین در یک بیابان زمستان زده روسیه ، تجسم مسیحیه اورشلیمی نو و مراسم آفرینش هندوها ، این سفری برای نشان دادن معماری رویاهایمان است.
از شهرهایی که توانستند تمدن جدیدی رو به تصویر بکشند . ساختمانهای باستانی که تجدد گرایی خودشون رو به نمایش میگذارند. رویاهای فرمانروایی های نهان و دنیاهای فراموش شده ، رویاهایی که به کابوس تبدیل می شوند.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

گربه سانان بزرگ 6

نام مجموعه : گربه سانان بزرگ


این مجموعه درباره زندگی گربه سانان بزرگی می باشد و به زندگی روزمره این جانداران پرداخته است،در این مستند گروهی فیلم بردار را نشان میدهد که به مناطق مختلف افریقا سفر کرده و از زندگی و نحوه شکار کردن گربه سانانی همچون شیر،چیتا،یوزپلنگ و….فیلم تهیه میکنند.
آنها جزو قویترین ، سریعترین و فعالترین و پر انرژی ترین موجودات روی زمین هستند. گربه سانان بزرگ بر دشتهای ماسائی مارا در کنیا فرمانروائی میکنند وما این فرصت را داریم تا برای ده هفته زندگی روزمره سه خانواده از آنها را از نزدیک دنبال کنیم.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

گربه سانان بزرگ 5

نام مجموعه : گربه سانان بزرگ


این مجموعه درباره زندگی گربه سانان بزرگی می باشد و به زندگی روزمره این جانداران پرداخته است،در این مستند گروهی فیلم بردار را نشان میدهد که به مناطق مختلف افریقا سفر کرده و از زندگی و نحوه شکار کردن گربه سانانی همچون شیر،چیتا،یوزپلنگ و….فیلم تهیه میکنند.
آنها جزو قویترین ، سریعترین و فعالترین و پر انرژی ترین موجودات روی زمین هستند. گربه سانان بزرگ بر دشتهای ماسائی مارا در کنیا فرمانروائی میکنند وما این فرصت را داریم تا برای ده هفته زندگی روزمره سه خانواده از آنها را از نزدیک دنبال کنیم.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

گربه سانان بزرگ 4

نام مجموعه : گربه سانان بزرگ


این مجموعه درباره زندگی گربه سانان بزرگی می باشد و به زندگی روزمره این جانداران پرداخته است،در این مستند گروهی فیلم بردار را نشان میدهد که به مناطق مختلف افریقا سفر کرده و از زندگی و نحوه شکار کردن گربه سانانی همچون شیر،چیتا،یوزپلنگ و….فیلم تهیه میکنند.
آنها جزو قویترین ، سریعترین و فعالترین و پر انرژی ترین موجودات روی زمین هستند. گربه سانان بزرگ بر دشتهای ماسائی مارا در کنیا فرمانروائی میکنند وما این فرصت را داریم تا برای ده هفته زندگی روزمره سه خانواده از آنها را از نزدیک دنبال کنیم.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

گربه سانان بزرگ 3

نام مجموعه : گربه سانان بزرگ


این مجموعه درباره زندگی گربه سانان بزرگی می باشد و به زندگی روزمره این جانداران پرداخته است،در این مستند گروهی فیلم بردار را نشان میدهد که به مناطق مختلف افریقا سفر کرده و از زندگی و نحوه شکار کردن گربه سانانی همچون شیر،چیتا،یوزپلنگ و….فیلم تهیه میکنند.
آنها جزو قویترین ، سریعترین و فعالترین و پر انرژی ترین موجودات روی زمین هستند. گربه سانان بزرگ بر دشتهای ماسائی مارا در کنیا فرمانروائی میکنند وما این فرصت را داریم تا برای ده هفته زندگی روزمره سه خانواده از آنها را از نزدیک دنبال کنیم.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

گربه سانان بزرگ 2

نام مجموعه : گربه سانان بزرگ


این مجموعه درباره زندگی گربه سانان بزرگی می باشد و به زندگی روزمره این جانداران پرداخته است،در این مستند گروهی فیلم بردار را نشان میدهد که به مناطق مختلف افریقا سفر کرده و از زندگی و نحوه شکار کردن گربه سانانی همچون شیر،چیتا،یوزپلنگ و….فیلم تهیه میکنند.
آنها جزو قویترین ، سریعترین و فعالترین و پر انرژی ترین موجودات روی زمین هستند. گربه سانان بزرگ بر دشتهای ماسائی مارا در کنیا فرمانروائی میکنند وما این فرصت را داریم تا برای ده هفته زندگی روزمره سه خانواده از آنها را از نزدیک دنبال کنیم.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

گربه سانان بزرگ 1

نام مجموعه : گربه سانان بزرگ


این مجموعه درباره زندگی گربه سانان بزرگی می باشد و به زندگی روزمره این جانداران پرداخته است،در این مستند گروهی فیلم بردار را نشان میدهد که به مناطق مختلف افریقا سفر کرده و از زندگی و نحوه شکار کردن گربه سانانی همچون شیر،چیتا،یوزپلنگ و….فیلم تهیه میکنند.
آنها جزو قویترین ، سریعترین و فعالترین و پر انرژی ترین موجودات روی زمین هستند. گربه سانان بزرگ بر دشتهای ماسائی مارا در کنیا فرمانروائی میکنند وما این فرصت را داریم تا برای ده هفته زندگی روزمره سه خانواده از آنها را از نزدیک دنبال کنیم.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

برو به صفحه  [1] 2 3 ... 281 282 283

دریافت لیست مستندها

خبرنامه

نماد اعتماد

دانلود مستندها

سفارش تلفنی

لیست کامل مستندها

عضویت در خبرنامه

سیستم پشتیبانی

تولبار اختصاصی ما

تضمین کیفیت

سیستم RSS

کلمات کلیدی- key words

Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com