اهرام جنوبگان

1,800 تومان

جنوبگان.

دورافتاده ترین و ناشناخته ترین قاره کره زمین.

برخی از قسمت های این منطقه حتی تا عمق 4،8 کیلومتری زیر یخ مدفون شده اند.

اما در تصاویر ماهواره ای اخیر شاهد اشیائی هستیم که به نظر می رسد نوک اهرام ساخت دست بشری باشند که در سرتاسر این سرزمین پوشیده از یخ پراکنده شده اند.

اما چطور چنین چیزی ممکن است؟

نظریه پردازان فضانوردی باستان می گویند که شاید در گذشته های دور فرازمینی ها در جنوبگان عاری از یخ زندگی می کردند، تا اینکه پس از یک فاجعه جهانی، زمین را وارد عصر یخ کرد.

آیا این گفته می تواند حقیقت داشته باشد؟ آیا تاریخ این قاره بیش از آن چیزی است که محققین جریان اصلی ادعا می کنند؟

دانشمندان ناهنجاری های مغناطیسی عجیبی را در زیر یخ ها گزارش کرده اند.

گفته می شود (نازی ها) در جستجوی تمدن های گمشده سفرهای اکتشفانی سری به این قاره داشته اند و افشاگران دولت ادعاهای مشاهدات عجیبی از این منطقه می کنند.

شاید در زیر یخ های این قاره منجمد حقیقت خاستگاه فرازمینی ها نهفته باشد.

خرید لینک دانلود
Share :

جنوبگان.

دورافتاده ترین و ناشناخته ترین قاره کره زمین.

برخی از قسمت های این منطقه حتی تا عمق ۴،۸ کیلومتری زیر یخ مدفون شده اند.

اما در تصاویر ماهواره ای اخیر شاهد اشیائی هستیم که به نظر می رسد نوک اهرام ساخت دست بشری باشند که در سرتاسر این سرزمین پوشیده از یخ پراکنده شده اند.

اما چطور چنین چیزی ممکن است؟

نظریه پردازان فضانوردی باستان می گویند که شاید در گذشته های دور فرازمینی ها در جنوبگان عاری از یخ زندگی می کردند، تا اینکه پس از یک فاجعه جهانی، زمین را وارد عصر یخ کرد.

آیا این گفته می تواند حقیقت داشته باشد؟ آیا تاریخ این قاره بیش از آن چیزی است که محققین جریان اصلی ادعا می کنند؟

دانشمندان ناهنجاری های مغناطیسی عجیبی را در زیر یخ ها گزارش کرده اند.

گفته می شود (نازی ها) در جستجوی تمدن های گمشده سفرهای اکتشفانی سری به این قاره داشته اند و افشاگران دولت ادعاهای مشاهدات عجیبی از این منطقه می کنند.

شاید در زیر یخ های این قاره منجمد حقیقت خاستگاه فرازمینی ها نهفته باشد.

۴/۵ ( ۱ امتیاز )

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “اهرام جنوبگان”