آغاز شگفت‌انگیز

1,800 تومان

اینجا مکانیست که بزرگترین کشتار دسته‌جمعی تاریخ جهان در آن صورت گرفته-آشویتس.
در اینجا یک‌میلیون‌ویکصد‌هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.
یعنی بیش از کل تلفات انگلستان و آمریکا در تمام مدت جنگ‌جهانی دوم.
این، داستان تکامل آشویتس و نگرش و اندیشه دست‌اندرکاران آن است.
واقعه‌ای تاریخی که تا حدودی مبتنی بر اسناد و طرح‌هاییست که در زمان گشایش مراکز بایگانی اروپای شرقی کشف شد و نیز مصاحبه با افرادی که در این رویداد شرکت داشتند، از جمله اعضای سابق اس‌اس.

خرید لینک دانلود
Share :

اینجا مکانیست که بزرگترین کشتار دسته‌جمعی تاریخ جهان در آن صورت گرفته-آشویتس.
در اینجا یک‌میلیون‌ویکصد‌هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.
یعنی بیش از کل تلفات انگلستان و آمریکا در تمام مدت جنگ‌جهانی دوم.
این، داستان تکامل آشویتس و نگرش و اندیشه دست‌اندرکاران آن است.
واقعه‌ای تاریخی که تا حدودی مبتنی بر اسناد و طرح‌هاییست که در زمان گشایش مراکز بایگانی اروپای شرقی کشف شد و نیز مصاحبه با افرادی که در این رویداد شرکت داشتند، از جمله اعضای سابق اس‌اس.

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “آغاز شگفت‌انگیز”