با خرید این مستند تی وی کارت شما 270 تومان برای خریدهای بعدی شارژ میشه!

شلوغ‌ترین شهر آمریکا – ۱

1,800 تومان

چگونه در شهر بزرگ نیویورک رفت‌ و‌ آمد به شکل روان انجام می‌شود و این موفقیت چطور به‌دست آمده؟ در این مستند تلاش میکنیم تا پاسخ این پرسش را پیدا کنیم.
نیویورک قلب تجاری، اقتصادی و فرهنگی آمریکا و همچنین قدرتمندترین شهر جهان است.
اما چنین موفقیت بزرگی بدون تکنولوژی پیشرفته، تجهیزات لجستیکی و مهندسی حاصل نمی‌شود.
در این برنامه‌ آموزنده از سه منطقه‌ مهم نیویورک بازدید می‌کنیم و به‌طور روزانه جزئیات آن را بررسی می‌کنیم تا با زندگی روزانه‌ این شهر و افرادی آشنا شویم که این شهر بزرگ را زنده و در حرکت نگه می‌دارند.
ترمینال «گرندسنترال» که یکی از پر رفت‌ و‌ آمدترین ایستگاه‌های قطار این شهر و همچنین کل ایالات متحده است اولین مقصد ما است.
این ایستگاه با ۴۶سکو و مساحت بیش از ۱۹۴ هزار مترمربع بزرگترین ترمینال قطار جهان است.
در این برنامه همراه با مهندسان و کارکنان آنجا با اسرار این ایستگاه و همچنین بزرگترین پروژه‌ی تونل سازی آمریکا در بستر سنگی این شهر آشنا می‌شویم.
چگونه در شهر بزرگ نیویورک رفت‌ و‌ آمد به شکل روان انجام می‌شود و این موفقیت چطور به‌دست آمده؟ در این مستند تلاش میکنیم تا پاسخ این پرسش را پیدا کنیم.
نیویورک قلب تجاری، اقتصادی و فرهنگی آمریکا و همچنین قدرتمندترین شهر جهان است.
اما چنین موفقیت بزرگی بدون تکنولوژی پیشرفته، تجهیزات لجستیکی و مهندسی حاصل نمی‌شود.
در این برنامه‌ آموزنده از سه منطقه‌ مهم نیویورک بازدید می‌کنیم و به‌طور روزانه جزئیات آن را بررسی می‌کنیم تا با زندگی روزانه‌ این شهر و افرادی آشنا شویم که این شهر بزرگ را زنده و در حرکت نگه می‌دارند.
ترمینال «گرندسنترال» که یکی از پر رفت‌ و‌ آمدترین ایستگاه‌های قطار این شهر و همچنین کل ایالات متحده است اولین مقصد ما است.
این ایستگاه با ۴۶سکو و مساحت بیش از ۱۹۴ هزار مترمربع بزرگترین ترمینال قطار جهان است.
در این برنامه همراه با مهندسان و کارکنان آنجا با اسرار این ایستگاه و همچنین بزرگترین پروژه‌ی تونل سازی آمریکا در بستر سنگی این شهر آشنا می‌شویم.

خرید لینک دانلود
Share :

چگونه در شهر بزرگ نیویورک رفت‌ و‌ آمد به شکل روان انجام می‌شود و این موفقیت چطور به‌دست آمده؟ در این مستند تلاش میکنیم تا پاسخ این پرسش را پیدا کنیم.
نیویورک قلب تجاری، اقتصادی و فرهنگی آمریکا و همچنین قدرتمندترین شهر جهان است.
اما چنین موفقیت بزرگی بدون تکنولوژی پیشرفته، تجهیزات لجستیکی و مهندسی حاصل نمی‌شود.
در این برنامه‌ آموزنده از سه منطقه‌ مهم نیویورک بازدید می‌کنیم و به‌طور روزانه جزئیات آن را بررسی می‌کنیم تا با زندگی روزانه‌ این شهر و افرادی آشنا شویم که این شهر بزرگ را زنده و در حرکت نگه می‌دارند.
ترمینال «گرندسنترال» که یکی از پر رفت‌ و‌ آمدترین ایستگاه‌های قطار این شهر و همچنین کل ایالات متحده است اولین مقصد ما است.
این ایستگاه با ۴۶سکو و مساحت بیش از ۱۹۴ هزار مترمربع بزرگترین ترمینال قطار جهان است.
در این برنامه همراه با مهندسان و کارکنان آنجا با اسرار این ایستگاه و همچنین بزرگترین پروژه‌ی تونل سازی آمریکا در بستر سنگی این شهر آشنا می‌شویم.
چگونه در شهر بزرگ نیویورک رفت‌ و‌ آمد به شکل روان انجام می‌شود و این موفقیت چطور به‌دست آمده؟ در این مستند تلاش میکنیم تا پاسخ این پرسش را پیدا کنیم.
نیویورک قلب تجاری، اقتصادی و فرهنگی آمریکا و همچنین قدرتمندترین شهر جهان است.
اما چنین موفقیت بزرگی بدون تکنولوژی پیشرفته، تجهیزات لجستیکی و مهندسی حاصل نمی‌شود.
در این برنامه‌ آموزنده از سه منطقه‌ مهم نیویورک بازدید می‌کنیم و به‌طور روزانه جزئیات آن را بررسی می‌کنیم تا با زندگی روزانه‌ این شهر و افرادی آشنا شویم که این شهر بزرگ را زنده و در حرکت نگه می‌دارند.
ترمینال «گرندسنترال» که یکی از پر رفت‌ و‌ آمدترین ایستگاه‌های قطار این شهر و همچنین کل ایالات متحده است اولین مقصد ما است.
این ایستگاه با ۴۶سکو و مساحت بیش از ۱۹۴ هزار مترمربع بزرگترین ترمینال قطار جهان است.
در این برنامه همراه با مهندسان و کارکنان آنجا با اسرار این ایستگاه و همچنین بزرگترین پروژه‌ی تونل سازی آمریکا در بستر سنگی این شهر آشنا می‌شویم.

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “شلوغ‌ترین شهر آمریکا – ۱”