آیا نیروی جاذبه توهم است؟

1,800 تومان

ما نیروی جاذبه را در هر لحظه از زندگی احساس می‌کنیم اما این موضوع یکی از بزرگترین معماهای ‌حل‌نشده‌ی جهان است.
به‌راستی چرا اجرام یکدیگر را به طرف خود جذب می‌کنند؟ تئوری‌های حیرت‌انگیز بسیار جدید، به یک پاسخ غیرمنتظره نزدیک می‌شوند: نیروی جاذبه ممکن است نیروی دیگری باشد در لباس مبدل! یک سراب ترمودینامیکی یا حتا سایه‌ای از یک جهان تمام‌نگارانه (هولوگرافیک) دیگر.
اگر این گونه باشد ممکن است نیرویی که ما را به سمت زمین می‌کشد و زمین را در مدار خورشید نگه می‌دارد، تنها یک کلک ذهنی باشد! البته ما آن را احساس می‌کنیم اما ممکن است نیروی جاذبه واقعیت نداشته باشد.
آیا نیروی جاذبه یک توهم است؟

خرید لینک دانلود
Share :

ما نیروی جاذبه را در هر لحظه از زندگی احساس می‌کنیم اما این موضوع یکی از بزرگترین معماهای ‌حل‌نشده‌ی جهان است.
به‌راستی چرا اجرام یکدیگر را به طرف خود جذب می‌کنند؟ تئوری‌های حیرت‌انگیز بسیار جدید، به یک پاسخ غیرمنتظره نزدیک می‌شوند: نیروی جاذبه ممکن است نیروی دیگری باشد در لباس مبدل! یک سراب ترمودینامیکی یا حتا سایه‌ای از یک جهان تمام‌نگارانه (هولوگرافیک) دیگر.
اگر این گونه باشد ممکن است نیرویی که ما را به سمت زمین می‌کشد و زمین را در مدار خورشید نگه می‌دارد، تنها یک کلک ذهنی باشد! البته ما آن را احساس می‌کنیم اما ممکن است نیروی جاذبه واقعیت نداشته باشد.
آیا نیروی جاذبه یک توهم است؟

۰/۵ ( ۰ امتیاز )

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “آیا نیروی جاذبه توهم است؟”