آیا فرازمینی‌ها درون ما هستند؟

1,800 تومان

چرا ما تاکنون در هیچ جایی از جهان، حیات موجودات فرازمینی را کشف نکرده‌ایم؟ آیا ما در جایی اشتباه به دنبال فرازمینی‌ها می‌گردیم؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهد، بهتر است ما در جای دیگری به دنبال حیات فرازمینی بگردیم: در جایی نزدیک‌تر، در خانه‌های خودمان! مقدار زیادی از «دی.
ان.
ای» ما از یک منبع اسرارآمیز خارجی آمده اما آیا ممکن است «دی.
ان.
ای» ما از فضای دیگری آمده باشد؟ آیا ممکن است خود ما هم بخشی از فرازمینی‌ها باشیم؟ اشکال میکروبی حیات ممکن است از دنیای فرازمینی‌ها به زمین رسیده باشد و امروز کشفیات جدید، گونه‌هایی از میکروب‌های غیرعادی را در قسمت‌های فوقانی جو نشان می‌دهند.
این نیز محتمل است که حیات فرازمینی هم‌اکنون به گونه‌ی حیاتی دیجیتالی که درون تکنولوژی‌های ما پنهان است، وجود داشته باشد!

خرید لینک دانلود
Share :

چرا ما تاکنون در هیچ جایی از جهان، حیات موجودات فرازمینی را کشف نکرده‌ایم؟ آیا ما در جایی اشتباه به دنبال فرازمینی‌ها می‌گردیم؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهد، بهتر است ما در جای دیگری به دنبال حیات فرازمینی بگردیم: در جایی نزدیک‌تر، در خانه‌های خودمان! مقدار زیادی از «دی.
ان.
ای» ما از یک منبع اسرارآمیز خارجی آمده اما آیا ممکن است «دی.
ان.
ای» ما از فضای دیگری آمده باشد؟ آیا ممکن است خود ما هم بخشی از فرازمینی‌ها باشیم؟ اشکال میکروبی حیات ممکن است از دنیای فرازمینی‌ها به زمین رسیده باشد و امروز کشفیات جدید، گونه‌هایی از میکروب‌های غیرعادی را در قسمت‌های فوقانی جو نشان می‌دهند.
این نیز محتمل است که حیات فرازمینی هم‌اکنون به گونه‌ی حیاتی دیجیتالی که درون تکنولوژی‌های ما پنهان است، وجود داشته باشد!

۰/۵ ( ۰ امتیاز )

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “آیا فرازمینی‌ها درون ما هستند؟”