با خرید این مستند تی وی کارت شما 270 تومان برای خریدهای بعدی شارژ میشه!

بو

1,800 تومان

زمانی که (بو) به احساسش برای خریدن خانه سه خوابه اش اطمینان می کند، کنجکاو است تا بفھمد دقیقا چه چیزی او را به این خانه جذب و برای خرید آن ترغیب کرده است.

تنھا چند روز بعد از آمدن به خانه جدید، این حقیقت وحشتناک کم کم آشکار می شود.

تلویزیون و زنگ ساعت خود بخود خاموش و روشن می شود، جام ھای شراب به طرز مشکوکی پر می شوند و تختخواب او آنچنان به شدت تکان می خورد کھ او از روی تخت به زمین پرت می شود.

اما زمانیکه دوستھای او در خانه مورد حمله قرار می گیرند، صبر او دیگر لبریز می شود.

او که قانع شده در خانه اش نیروھای ماورای طبیعی وجود دارند، از نادین و تیمش درخواست کمک می کند.

خرید لینک دانلود
Share :

زمانی که (بو) به احساسش برای خریدن خانه سه خوابه اش اطمینان می کند، کنجکاو است تا بفھمد دقیقا چه چیزی او را به این خانه جذب و برای خرید آن ترغیب کرده است.

تنھا چند روز بعد از آمدن به خانه جدید، این حقیقت وحشتناک کم کم آشکار می شود.

تلویزیون و زنگ ساعت خود بخود خاموش و روشن می شود، جام ھای شراب به طرز مشکوکی پر می شوند و تختخواب او آنچنان به شدت تکان می خورد کھ او از روی تخت به زمین پرت می شود.

اما زمانیکه دوستھای او در خانه مورد حمله قرار می گیرند، صبر او دیگر لبریز می شود.

او که قانع شده در خانه اش نیروھای ماورای طبیعی وجود دارند، از نادین و تیمش درخواست کمک می کند.

۰/۵ ( ۰ امتیاز )

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “بو”