با خرید این مستند تی وی کارت شما 270 تومان برای خریدهای بعدی شارژ میشه!

کریستا و برد

1,800 تومان

(کریستا) تمام عمرش احساس می کرده که ارواح او را تعقیب می کنند و آمدن به این خانه دو خوابه حومه شھر به ھمراه دوست پسرش (برد) ھم باورش را تغییر نمی دھد.

صداھای مبھم، سایه ھای مشکوک و تصویر صورتھایی که می بینند تنھا گوشه ای از اتفاقات وحشتناکی است که در این خانه می افتد.

اما زمانی که (کریستا) در تختش مورد حمله فیزیکی قرار می گیرد، ترس او دیگر به اوج خود می رسد.

آنھا تصمیم می گیرند تا شواھد وجود روح را ضبط کنند، و بعد از مطمئن شدن، از (نادین) و تیمش برای فھمیدن ماھیت چیزی که خانه شان را تسخیر کرده است، درخواست کمک می کنند.

خرید لینک دانلود

(کریستا) تمام عمرش احساس می کرده که ارواح او را تعقیب می کنند و آمدن به این خانه دو خوابه حومه شھر به ھمراه دوست پسرش (برد) ھم باورش را تغییر نمی دھد.

صداھای مبھم، سایه ھای مشکوک و تصویر صورتھایی که می بینند تنھا گوشه ای از اتفاقات وحشتناکی است که در این خانه می افتد.

اما زمانی که (کریستا) در تختش مورد حمله فیزیکی قرار می گیرد، ترس او دیگر به اوج خود می رسد.

آنھا تصمیم می گیرند تا شواھد وجود روح را ضبط کنند، و بعد از مطمئن شدن، از (نادین) و تیمش برای فھمیدن ماھیت چیزی که خانه شان را تسخیر کرده است، درخواست کمک می کنند.

۰/۵ ( ۰ امتیاز )

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.

اولین کسی باشید که نظر میدهید: “کریستا و برد”